DOEN IS DE NIEUWE MANIER VAN DENKEN

 

Leo Schoonebeek is een bedrijfskundige, gedreven resultaatgerichte ėn samenbindend leider, expert in making complex things simple

Een focus op het verbeteren van de operationele kant van de bedrijven door knelpunten in de processen te analyseren en te identificeren en initiatieven te nemen om problemen op te lossen. Met het combineren van zijn bedrijfskundige en operationele kennis vertaald hij de strategie naar de vloer om de gestelde doelen te bereiken;

 ‘Wat gaan we morgen doen om de doelstellingen voor de komende jaren te garanderen?’

Zijn kracht: samen veranderen, opzetten en uitbouwen

‘Partner in business by delivering new results’