DOEN IS DE NIEUWE MANIER VAN DENKEN

Leo Schoonebeek is een bedrijfskundige, gedreven resultaatgerichte ėn samenbindend leider, expert in making complex things simple

Leo ontwikkelt de operationele kant van bedrijven, laat hem een bedrijf zien en hij weet precies waar de knelpunten zitten en wat je hier aan kan doen. Met het combineren van zijn bedrijfskundige en operationele kennis vertaald hij de strategie naar de vloer;

 ‘Wat gaan we morgen doen om de doelstellingen voor de komende jaren te garanderen?’

Zijn kracht: samen veranderen, opzetten en uitbouwen

‘Partner in business by delivering new results’